< Страничката на Георги | Дневникът на Георги

Преди няколко дни получих следният текст от моите приятели от Народната библиотека с молба да го публикувам. Повече информация и коментари за случая можете да прочетете в дневника от 28 сеп 2006.

Текстът и кореспонденцията по-долу са предоставени от webmaster@narodnabiblioteka.info. Оригиналният правопис е запазен, а форматирането е леко променено, за да се вмести в дизайна на страницата.

Начало на текста

КК Труд не се задоволиха с гаврите над сляп човек заради произведения на Елин Пелин, с издевателства над сайтове с текстове на Йордан Йовков и вече протягат мръсни лапи към читалища и Народната библиотека, отново от ламтеж за пари и с криворазбраната им "собственост" върху текстовете на Елин Пелин и други класици.

Вижте колко са жалки с опитите си да монополизират достъпа до класиците! Ако зависеше от Труд и немските им господар, за всяко четене на любимите ви Български класици, трябваше да плащате на Труд кръвен данък и диш-хакъ.

Пояснение: текстовете в червено са изпратени от КК Труд, а в зелено са отговорите. PDF файловете са генерирани на ръка от изпратените документи, тъй като на КК Труд явно не им е ясно как да комуникират, предоставяйки документи, които се отварят навсякъде.

From: "Rumen Stefanov / KK Trud" <rumen@trud.bg>
To: <webmaster@narodnabiblioteka.info>
Subject: AP
Date: Thu, 21 Sep 2006 10:08:11 +0300

pls., open the attachment

TRUD Publishing House Ltd. | 15 Dunav str. | Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24

Прикачени файлове    : 1_narodna_biblioteka_i_AP.doc
Файлове конверирани в PDF: 1_narodna_biblioteka_i_AP.pdf

From: NarodnaBiblioteka Webmaster <webmaster@narodnabiblioteka.info>
To: Rumen Stefanov / KK Trud <rumen@trud.bg>
Subject: Re: AP
Date: Thu, 21 Sep 2006 10:23:32 +0300

Rumen Stefanov / KK Trud wrote:
> pls., open the attachment

Извинявайте, но не владеем чужди езици. Бихте ли ни написали писмо на
български? Към писмото ви има и добавен файл, който не разбрахме с каква
програма трябва да отворим, бихте ли пояснили, ако обичате?

-- 
NarodnaBiblioteka Team | http://narodnabiblioteka.info/

From: "Rumen Stefanov / KK Trud" <rumen@trud.bg>
To: "NarodnaBiblioteka Webmaster" <webmaster@narodnabiblioteka.info>
Subject: Re: AP
Date: Thu, 21 Sep 2006 10:36:46 +0300

Изх. N 0239/21092006
Относно: нарушаване на авторското право и сродни права
До
Българска народна библиотека
www.narodnabiblioteka.info

Уважаеми Господа,

Книгоиздателска къща Труд ООД е изключителен собственик на правата за 
електронно разпространение на творчеството на Елин Пелин.

На Вашата Интернет страница е качено цялото творчество на Елин Пелин, което 
е нарушение на ЗАПСП. Настояваме незабавно то да бъде свалено оттам.

За да не бъдат ощетени вашите потребители или пък Вашата библиотека да 
изглежда непълна, предлагаме да поставите линкове към нашия сайт 
www.znambg.com. Така този автор и текстовете му ще могат да се използват чрез 
Вашата страница, но ще се намират на законното им място.

Линк към творчеството на Елин Пелин: 
http://www.znambg.com/action/showSubCategory?categoryID=612&sectionID=5

Също така очакваме да свалите Пътешествията на Гъливър с автор Джонатан 
Суифт и Винету с автор Карл Май, тъй като преводите им на български език 
също са собственост на издателство Труд.


За повече информация може да ни пишете на:
ул. Дунав 15
гр. София 1000
или rumen@trud.bg
тел./факс 02/ 987 29 24

Приемаме, че това нарушение на закона е направено неволно. Надяваме се то да 
бъде отстранено в срок от 5 (пет) работни дни. В противен случай, ще сме 
принудени да си потърсим правата с всички предвидени от закона мерки.

Като ставаме с добри чувства,

TRUD Publishing House Ltd. | 15 Dunav str. | Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24

From: NarodnaBiblioteka Webmaster <webmaster@narodnabiblioteka.info>
To: Rumen Stefanov / KK Trud <rumen@trud.bg>
Subject: Re: AP
Date: Thu, 21 Sep 2006 11:06:06 +0300

Rumen Stefanov / KK Trud wrote:
> Изх. № 0239/21092006
> Относно: нарушаване на авторското право и сродни права
> 
> Книгоиздателска къща "Труд" ООД е изключителен собственик на правата за 
> електронно разпространение на творчеството на Елин Пелин.
> 
> На Вашата Интернет страница е качено цялото творчество на Елин Пелин, което 
> е нарушение на ЗАПСП. Настояваме незабавно то да бъде свалено оттам.

Ама разбира се, че ще го направим. Само една малка подробност, бихте ли
ни представили копие на документа, в който сте уредили "изключителната
собственост" върху правата над творчеството на Елин Пелин и бихте ли
цитирали частта от закона, според която имането на тези "изключителни права"
(според вас) ви дава право да преследвате библиотеки и читалища, опериращи
в съответсвие с Глава 5, чл. 24 ал. 1, т.9 и т.10 от ЗАПСП?

Просто сканирайте документите и ги пратете на webmaster@narodnabiblioteka.info

И ако обичате слагайте разбираем subject на електронните писма, които ни
пращате. Получаваме доста поща и лесно някое писмо с нелогичен subject
да бъде пропуснато.

-- 
NarodnaBiblioteka Team | http://narodnabiblioteka.info/

From: "Rumen Stefanov / KK Trud" <rumen@trud.bg>
To: "NarodnaBiblioteka Webmaster" <webmaster@narodnabiblioteka.info>
Subject: договор за АП с наследник
Date: Thu, 21 Sep 2006 11:41:41 +0300

Прилагам копие от договора за творчеството на Елин Пелин.

ЕТО КАКВО КАЗВА ГЛАВА ПЕТА. МОЛЯ, КОГАТО ЦИТИРАТЕ НЕЩО, ЧЕТЕТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО

Глава пета. Свободно използване на произведения. Допустимост на свободното 
използване

Чл. 23. Свободното използване на произведения е допустимо само в случаите, 
посочени в закона, при условие че не се пречи на нормалното използване на 
произведението и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското 
право.

Е, поне има диалог. Това ме радва.

TRUD Publishing House Ltd. | 15 Dunav str. | Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24

Прикачени файлове     : 5_elin_pelin1.rtf 5_elin_pelin2.rtf
Файлове конвертирани в PDF: 5_elin_pelin1.pdf 5_elin_pelin2.pdf

From: NarodnaBiblioteka Webmaster <webmaster@narodnabiblioteka.info>
To: Rumen Stefanov / KK Trud <rumen@trud.bg>
Subject: Re: договор за АП с наследник
Date: Thu, 21 Sep 2006 11:47:43 +0300

Rumen Stefanov / KK Trud wrote:
> Прилагам копие от договора за творчеството на Елин Пелин.
> Прилагам цитати от ЗАПСП.

Вашето писмо е препратено на нашите адвокати и ще очакваме от тях
мнение по случая.

-- 
NarodnaBiblioteka Team | http://narodnabiblioteka.info/

From: NarodnaBiblioteka Webmaster <webmaster@narodnabiblioteka.info>
To: Rumen Stefanov / KK Trud <rumen@trud.bg>
Subject: Re: договор за АП с наследник
Date: Tue, 26 Sep 2006 16:20:25 +0300

Rumen Stefanov / KK Trud wrote:
> Прилагам копие от договора за творчеството на Елин Пелин.

Драги Румен Стефанов,
както вече ви обещахме, предадохме кореспонденцията и твърденията ви за
разглеждане от нашите адвокати.

Първото, което им направи впечатление беше, че сме водили кореспонденция с
вас по е-мейл. Тъй като вашите писма не са подписани с електронен подпис, те
по никакъв начин не се явяват надежден източник за идентичността ви, така че
е напълно възможно някой да си прави шега с нас или да изявява незаконни
претенции.

Второто нещо, което ги наведе на мисълта, че някой се шегува с нас е самият
прикачен файл, съдържащ според вас т.нар "Договор за ползване на произведение".
Обърнаха ни внимание, че подобен текстов файл може да бъде създаден от всеки,
да не говорим за липсата на важни данни в него като срок на договора, липсата
на данни за страните, валидни подписи и печати.

Техния съвет беше да не се занимаваме с вас, но ние в знак на добра воля все
пак бихме искали да си сътрудничим и да избегнем евентуални усложнения и за
двете страни. Молим да ни представите *СКАНИРАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ* в TIFF или JPG2000
формат на Вашият договор по отношение претенциите ви към творчеството на Елин
Пелин, за да можем да вземем съответните мерки.

Молим също да ни отговорите и на следните въпроси:

1. По какъв начин в момента, ако има евентуалното предоставяне за четене това
  пречи на "автора" да получи законното си възнаграждение, имайки предвид този
  текст от "договора", който ни изпратихте, цитирам:

 "8. ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи на НАСЛЕДНИКА еднократно заплащане в размер на ... лева.
  Сумата включва всички дължими данъци и осигуровки."

  На нас ни изглежда, че "авторът" е получил еднократно възнаграждение от вас
  и това е било достатъчно за него, какви са претенциите?

2. По повод другите ви претенции за собственост върху, цитирам: "Пътешествията на
  Гъливър с автор Джонатан Суифт и Винету с автор Карл Май" за тях също не сте
  представили документи, доказващи ги.

-- 
NarodnaBiblioteka Team | http://narodnabiblioteka.info/

From: "Rumen Stefanov / KK Trud" <rumen@trud.bg>
To: "NarodnaBiblioteka Webmaster" <webmaster@narodnabiblioteka.info>
Subject: Re: договор за АП с наследник
Date: Tue, 26 Sep 2006 18:18:27 +0300

Драги Господа,

Писмото, което ви пуснах беше в знак на нашето желание за диалог, 
сътрудничество и "разбирателство". Дали то носи електронен подпис или не, 
това не ви освобождава по никакъв начин от отговорностите ви, а именно - 
нарушавате ЗАПСП.

Не, за съжаление, не се шегувам. Наистина представлявам интересите на 
издателство "Труд".

Нещо не мога да разбера вашите въпроси.

Ще се погрижа да получите копия от договорите.

Поздрави, Румен
TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str. | Sofia 1000, Bulgaria | tel./fax + 359 2 987 29 24

Екипа на Народна Библиотека ще информира за следващите ходове на КК Труд. За съжаление вероятно вместо доказателства за твърденията им, ще последват най-малкото обаждания и тормоз от печално известните пазители на авторските права ГДБОП. Ще бъде ли унищожена още една библиотека, съдържаща българска класика? Времето ще покаже.

Край на текста получен на 26 сеп 2006

За повече информация >

Коментирай в Дневника ->

Hosted by UnixSol Valid XHTML 1.0! Valid CSS!