Оскъдна документация

Преди да ползвате дневника си го настройте! Това става във файла config.php. Най-вече ви интересуват HOST и BASEDIR настройките. Ако искате да има възможност за писане на коментари направете comments и comments/new директориите с права 0777 (да, не е особено сигурно! Може да се направи по-сигурно, но web сървърът трябва да върви, като потребителя, който е собственика на файловете /директориите/). От config.php се настройва дали коментарите да се одобряват. За да се появи нещо написано за определен ден, в директорията txt/ трябва да сложите файл с име YYYY-MM-DD.txt (примерно в 2004-09-21.txt трябва да е текстът за 21ви септември 2004-та). Файлът който четете в момента се казва 2004-01-01.txt.

Как се форматира самият текст

При писане в дневника редовете, които започват с XX:XX, където XX е число се форматират по различен начин. Самите абзаци се маркират, когато между тях има празен ред. За да работят коректно RDF и XML експортерите, трябва да се грижите, когато пишете с HTML в тях, този HTML да е валиден XHTML/1.0. Специалните символи трябва да си ги ескейпвате на ръка. Това означава, че < ще трява да си го изписвате като &lt; иначе ще се счупи HTML-а. Още една уловка, ако ред започва със символа < слагайте преди него един празен символ, иначе форматирането ще се счупи.

Коментари

Коментарите се пазят във директорията comments/ като има файл за всеки един ден, към който има коментари. Ако използвате възможността за одобряване на коментари, имайте впредвид, че има значение реда в който ги одобрявате, а не часът в който са писани.

Списъкът с връзки

Списъкът с връзки, който виждате отстрани се намира във файла lib/links.php

"Приключения"

Ако искате да обедините няколко дни във един постинг механизмът "Приключения" е това което ви трябва. Как работи? В директорията txt/ създавате файл, който се нарича adventures.txt. В него всеки един ред изглежда така:

the_big_fear;Големият страх;2004-03-20 2004-03-21

Първо се пише името на връзката (само латински букви, числа и подчертавки), след това самото заглавие и тогава се изреждат дните, които да бъдат включени в "приключението". При намерен файл adventures.txt автоматично отстрани се появяват връзки към приключенията.

Disclaimer

Автора на софтуер не носи отговорност за неговото използване и работа (или не работа). Ако имате проблеми опитайте се да си решите сами, не мога да обещая, че ще ви помогна. Ако имате предложения за подобрения, най-добре е да са придружени с написан код, който ги реализира :) Не разчитайте, че нещо което вие считате за важно е важно за мен. Това ще рече, че изобщо не съм длъжен да се съобразявам с това какво искате :-) Софтуерът е свободен, така че дерзайте.

Download and Contacts

Последна версия на кода на дневника винаги можете да намерите на http://georgi.unixsol.org/diary/ или на http://georgi.cybcom.net/diary/. Емайл адресът на автора е georgi@unixsol.org.

License

This software is Copyright (c) 2004 Georgi Chorbadzhiyski
All rights reserved. Redistribution and use of this script, with or without modification, is permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of this script must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
00:00 Тест за проба на кода на дневника. Втори пълен абзац. 23:59 Още тестове малко форматиране. Пробна връзка в нов абзац.