Информация, проверка и генератор за единни граждански номера (ЕГН)

Проверка за валидност и информация налична в ЕГН

Алгоритъмът за валидация на единен граждански номер (ЕГН) е публичен и е публикуван на официалния сайт на ЕСГРАОН. Кодът на страницата е базиран на този алгоритъм плюс данните за статистическото разпределение на ражданията по региони. В кода няма нищо тайнствено. Дори и без наличието този ЕГН генератор/валидатор, всеки с елементарни познания по математика и с публичната информация от страницата на ЕСГРАОН може да валидира и генерира ЕГН.

Ако сте убедени, че сте роден(а) в даден регион, а проверката тук показва друг, не е задължително това да е грешка. В системата ЕСГРАОН, когато се родят твърде много деца в даден регион и ден, се използват номера "на заем" от друг регион. Броят на отпуснатите раждания за ден е определен по статистически принцип за всеки регион. Например за регион Пазарджик са предвидени 36 номера, което значи, че ако се родят повече от 18 момчета или момичета в един ден, за последните в полето регион на ЕГН няма да е отбелязан Пазарджик. На регион по колко раждания за ден са отредени, можете да видите като в секцията "Генериране на ЕГН по заявка" изберете региона и след това бутона Генерирай ЕГН.

Друг/Неизвестен регион се ползва по различни причини без определен принцип, доколкото ми е известно.

ЕГН

Генериране на ЕГН по заявка

Ако вашият ЕГН не се появи в списъка на генерираните, не се стряскайте! Генераторът вади на случаен принцип номера, които отговарят на зададените критерии. За всеки регион на ден са предвидени повече от едно раждания, а на всяко родено дете трябва да се даде валидно ЕГН. Ако държите да видите своят номер в списъка, просто увеличете броят на генерираните номера.

Пол
Дата на
раждане

Пет случайно генерирани ЕГН

Вижте изходния код на програмата

Автор Георги Чорбаджийски. За коментари и предложения пишете в Дневника.

<- Към страничката на Георги