< HomePage | Снимки
<- Събота, 17 Юли 2004 | Начална страница | Понеделник, 19 Юли 2004 ->
Неделя, 18 Юли 2004
21:00

Регенерирах статистиките за страницата (http://georgi.unixsol.org/stats/), като включих показването от коя страна са зареждани страниците. Освен това обединих логовете от georgi.cybcom.net и от официалната страна на unixsol. Сега картинката е пълна.

Не успях да си намеря вградена функция в postgres-а, която по зададена колона в някоя таблица да ми връща данните не като колона а като един ред. Проблема си го реших със следната "гениална" вградена процедура, която написах (лесно можете да си я преработите и на вас да ви върши работа):

/*
 Връща ID-та на обектите прикачени към даден контакт
 Вика се така:
  SELECT get_related_objects(contact_id,'lines','line');
*/
CREATE OR REPLACE FUNCTION
  get_related_objects(int, text, text)
RETURNS TEXT AS '
DECLARE
  _contact_id ALIAS FOR $1;
  _table ALIAS FOR $2;
  _field_name ALIAS FOR $3;
  _table_name TEXT;
  _query TEXT;
  _record RECORD;
  _ret TEXT;
BEGIN
  _ret := '''';
  _table_name := ''contacts_'' || _table;
  _query := ''SELECT '' \
    || quote_ident(_field_name) \
    || '' AS tmpid FROM '' || quote_ident(_table_name) \
    || '' WHERE contact='' || quote_literal(_contact_id);
  FOR _record IN EXECUTE _query LOOP
    _ret := _ret || '','' || _record.tmpid::text;
  END LOOP;
  RETURN ltrim(_ret,'','');
END;
' LANGUAGE 'plpgsql';

[ Коментари: 4 ]
Коментари

...и умен...

Написа случайна на 19-Jul-2004 11:41


...и прилично богат и с чувство за хумор :-))

Написа Георги Чорбаджийски (www) на 19-Jul-2004 12:43


За статистиката, колко време ти отне webazolver-а, и на колко child-а го пусна?

Написа Васил Колев (www) на 19-Jul-2004 15:17


853 дни общо
1833953 линии общо
базата данни с адреси стана 5 Mb
На 80 thread-а му е отнело около 8-10 часа

Написа Георги Чорбаджийски (www) на 19-Jul-2004 15:22


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!